Podstawowa wersja zapytania SELECT w SQL (SELECT … FROM … WHERE …)

Wstęp

Do pobierania danych z bazy danych (np. MySQL, MsSQL), można zastosować kilka metod. My skupimy się na tworzeniu „zapytań” do bazy w języku SQL (Structured Query Language), które będą pobierać rozmaite dane.

Do pobierania zawartości tabel w bazie będziemy korzystać z zapytania SELECT, które może przybierać najrozmaitsze formy. W tym artykule skupimy się na najprostszej wersji tegoż zapytania (SELECT ... FROM ... WHERE).

Warto również na wstępie zapoznać się z taką ogólną wersją SELECT, która wygląda tak:

W niniejszym artykule wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać na poniższej tabeli:

ID Imie Nazwisko Data_urodzenia Stanowisko Data_zatrudnienia
1 Jan Kowalski 1984-12-23 Programista 1999-12-09
2 Adam Adamiak 1991-08-08 Menadżer 2011-01-31
3 Jakub Kowalik 1990-03-16 Programista 2010-01-04
4 Michał Jakubiak 1981-05-02 Projektant 1998-09-22

Jej struktura języku SQL wygląda tak:

Strony: 1 2 3 4 5 6

Przeczytaj również

, , ,