Podzapytania: Podzapytania powiązane w SQL cz. II

W poprzedniej części tego wpisu, omówiłem podzapytania niepowiązane. Można było tam zaobserwować pewną zależność, a mianowicie podzapytanie było w pełni niezależne od danych zwracanych przez zapytanie zewnętrzne.

Fot: Lurker93, CC BY 3.0.

Fot: Lurker93, CC BY 3.0.

Podzapytania powiązane wyróżniają się tym, że zapytanie wewnętrzne wykonywane jest dla każdego wiersza z osobna wygenerowanego przez zapytanie zewnętrzne, co uniemożliwia wykonanie takiego podzapytania „osobno”.

Do ćwiczeń będziemy wykorzystywać bazę danych zbudowaną z dwóch tabel:

Tabela: pracownicy

PracownicyID (♠) Miasto (♣) Imie Nazwisko Data_urodzenia Stanowisko Data_zatrudnienia
1 1 Jan Kowalski 1984-12-23 Programista 1999-12-09
2 1 Adam Adamiak 1991-08-08 Menadżer 2011-31-01
3 3 Jakub Wawrzyniak 1990-16-03 Programista 2010-01-04
4 2 Michał Jakubiak 1981-05-02 Projektant 1998-09-22

Gdzie kluczem (♠) jest kolumna PracownicyID.

Tabela: miastoZamieszkania

MiastoZamieszkaniaID (♣) Miasto
1 Kraków
2 Warszawa
3 Wrocław
4 Londyn

Gdzie kluczem (♣) jest kolumna MiastoZamieszkaniaID oraz (♣).

Obie tabele zostały połączone za pomocą relacji PracownicyID -> MiastoZamieszkaniaID (♠ -> ♣). Oznacza to, że do każdego pracownika zostało przypisane jego miasto zamieszkania.

Strony: 1 2

Przeczytaj również

, , , , ,