Programowanie

Instrukcja typedef w C++

Instrukcja typedef pozwala programiście między innymi nadać jakąś inną nazwę już istniejącemu typowi. Popatrzmy na przykład: Instrukcja: jest równoważna instrukcji:…