HTML

HTML podstawy

Wstęp Strony internetowe piszemy w języku HTML lub XHTML. Z tego artykułu dowiemy się czym charakteryzują się oba języki oraz…