industry-sunrise-clouds-fog

Wszędzie smog… i jak tu programować?

Fot: Pixabay, CC0.