Funkcje statystyczne

Tworzymy wykres Histogramu (metoda I)

 1. Ćwiczenie będziemy wykonywać na pliku histogram.xls gdzie mamy stworzoną częściową tabelkę z danymi.
 2. Pierwszym krokiem będzie obliczenie częstości.

  Częstość jest funkcją tablicową i wklejamy ją do całej tablicy.

 3. Aby obliczyć potrzebne dane użyjemy funkcji częstość(tablica_dane;tablica_przedziały);
 4. Zaznaczamy komórki F4:F13 – w nich ma się pojawić wynik,
 5. W polu tablica_dane podajemy dane, które zapisane są w komórkach B4:B100,
 6. Natomiast w polu tablica_przedziały wpisujemy dane z kolumny zawierającej przedziały klasowe (E4:E13),

  Funkcja „częstość” jest funkcją tablicową i wymaga zaakceptowania kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER. Nie zapomnij wpisać znaku „=” przed funkcją.

  1excel

 7. Teraz tworzymy wykres kolumnowy:2excel
 8. Klikamy prawym przyciskiem myszy w polu wykresu i wybieramy z menu kontekstowego opcję „Dodaj serię”.
 9. Jeżeli mamy jakieś serie danych kasujemy je.
 10. Klikamy przycisk „Dodaj”.
 11. W oknie „Edytowanie serii” odnajdujemy pole „Nazwa serii” i wpisujemy w nim „Rozkład ocen studentów”.
 12. Następnie w polu wartość serii podajemy dane z komórek F4:F13.
 13. Teraz klikamy przycisk „Edytuj” znajdujący się z prawej strony okna „Wybieranie źródła danych” pod napisem „Etykiety osi poziomej (kategorii)” i podajemy dane z komórek E4:E13.
 14. Klikamy na dowolny słupek wykresu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję „Formatuj serię danych”.
 15. Przechodzimy do zakładki wypełnienie i zaznaczamy opcję „Różne kolory dla punktów”.
 16. Następnie przechodzimy do zakładki „Opcje serii” i usuwamy odstęp pomiędzy kolumnami:3excelPrzesuwając kursor w lewo.
 17. Wykres jest gotowy:5excel

Strony: 1 2 3

Przeczytaj również

, , , , , , , ,