Tworzenie wykresu regresji liniowej

Rodzaje błędów i typ wykresu

Jak każdy z pewnością wie, żaden pomiar nie jest dokładny. Wszystkie dane jakie mamy umieszczone w tabelce posiadają pewien błąd. Podczas rysowania wykresu regresji liniowej należy zwrócić uwagę na trzy rodzaje błędów, jakie mogą pojawić się podczas pomiarów:

  1. Błąd wynikający z klasy zastosowanych przedmiotów,
  2. Błąd wynikający z zastosowanej metody pomiaru (błąd metody),
  3. Błąd gruby (pomyłka).

Jeżeli prowadzimy serię pomiarową to wielkości powinniśmy wyznaczać metodą regresji (aproksymacji), metodą najmniejszych kwadratów.

Zanim zabierzemy się do rysowania wykresu należy zastanowić się jak ma wyglądać wzór funkcji której chcemy narysować wykres. W poprzednim ćwiczeniu przygotowaliśmy tabelkę z takimi danymi jak napięcie (U) oraz natężenie (I). Wykresem funkcji będzie zatem stosunek napięcia (U) do natężenia (I):

y = f(x)

gdzie:

y = U

x = I

czyli:

U = f(I)

Jak z pewnością każdy się domyślił wykresem będzie prosta przechodząca przez punk 0,0. Należy zwrócić jeszcze uwagę, że na wykresie regresji nie da się połączyć punktów linią. Wobec tego prosta którą chcemy narysować będzie przechodzić jak najbliżej wszystkich zaznaczonych pomiarów (kropek) na wykresie (stworzymy tzw. linię trendu).

Strony: 1 2 3 4 5 6

Przeczytaj również

, , , , , , , , ,