Funkcje w C++ cz. I

Funkcja w programowaniu to pewien blok kodu, który wykonuje określone zadanie i zwraca bądź też nie jakąś konkretną daną określonego wcześniej typu (np. int, double czy string). Dzięki funkcją program możemy podzielić na kilka mniejszych bloków kodu, które następnie łatwiej jest rozwijać, a co najważniejsze dany fragment możemy używać z różnymi danymi dowolną ilość razy nie przepisując go ponownie.

Należy tutaj zwrócić uwagę iż funkcją jest main, w którym w poprzednich artykułach wpisywaliśmy cały kod naszej aplikacji. Teraz przejdziemy trochę dalej. Przyjrzyjmy się więc przykładowej funkcji w C++, która może wyglądać tak:

Natomiast przykładowy program korzystający z funkcji obliczającej pole kwadratu tak:

Oczywiście możemy napisać również funkcję, która nie zwraca żadnej danej na przykład:

Przy funkcjach należy zwrócić jeszcze jedną uwagę na argumenty. Mianowicie kiedy podajemy je do funkcji to tak naprawdę kompilator robi sobie kopię wskazanych przez nas zmiennych oblicza co ma obliczyć i zwraca bądź też nie jakąś daną. Jeżeli funkcja zmodyfikuje liczbę (na przykład pomnoży 5 przez 2) w dowolnej zmiennej to ta zmodyfikowana liczba będzie dostępna tylko do momentu kiedy dana funkcja nie zakończy działania. Zróbmy mały eksperyment:

Oczywiście to również można obejść stosując tak zwane wskaźniki, ale o tym będę pisał w II części tego artykułu.

Fot: marissa, Flickr | CC.

Przeczytaj również

, , ,