Instrukcja typedef w C++

Instrukcja typedef pozwala programiście między innymi nadać jakąś inną nazwę już istniejącemu typowi.

Popatrzmy na przykład:

Instrukcja:

jest równoważna instrukcji:

Tego typu zapis umożliwia na przykład w bardzo szybki sposób zmienić typ kilku zdefiniowanych wcześniej zmiennych. Instrukcja typedef ma również wiele innych zastosowań.

typedef może odnosić się do innych typów nie będących fundamentalnymi lecz pochodnymi. Dopuszczalne są między innymi takie zapisy:

Przeczytaj również

, , ,