Instrukcja wyboru SWITCH w C++

Instrukcja wyboru Switch w C++ jak i każdym innym języku programowania, to tak naprawdę zagnieżdżone If’y. Ogólna składnia tego elementu nie jest zbyt skomplikowana, a wygląda mniej więcej tak:

Wyróżnić tutaj należy słowo kluczowe Break, które jak sama nazwa wskazuje po prostu przerywa wykonywanie danej instrukcji, kolokwialnie mówiąc – przerywa dalsze wykonywanie Switch’a oraz słowo kluczowe Default, które zostało tutaj użyte jako warunek i oznacza po prostu „domyślnie”, należy to rozumieć w ten sposób iż kod umieszczony za tym warunkiem zostanie wykonany wtedy i tylko wtedy kiedy zmienna operująca będzie miała inną wartość od podanych wyżej innych warunków logicznych. Oczywiście użycie słowa Default w instrukcji Switch jest opcjonalne.

Przykładowy program wykorzystujący instrukcję SWITCH w języku C++:

Przeczytaj również

, , , , ,