Obsługa zmiennych w C++

Zmienne to najważniejszy element języka programowania. Zmienna (ang. var), to pewnego rodzaju kontener na dane, gdzie możemy zapisać różne informacje, a następnie w prosty sposób z ich skorzystać.

Pamiętajmy o tym iż każda zmienna zaimplementowana w C++ musi mieć określony typ danych. Podstawowymi typami dostępnym w języku C++ są:

Typy całkowite

Typ zmiennej Zakres Rozmiar w pamięci [bajty]
Short Int (-32768 – 32767) 2
Int (-2147483648 – 21474783647) 4
Long Int (-9223372036854775808 – 9223372036854775807) 8
Unsigned short int (0 – 65535) 2
Unsigned long long int (0 – 18446744073709551615) 8
Char (-128 – 127) 1
Unsigned char (0 – 255) 8

Typy zmiennoprzecinkowe

Typ zmiennej Zakres Rozmiar w pamięci [bajty]
Float 3.4E +/- 38 (7 cyfr) 4
Double 1.7E +/- 308 (15 cyfr) 8
Long double 1.7E +/- 308 (15 cyfr) 8

C++ oferuje również:

  • Zmienne typu bool – przyjmują one wartość typu true lub false i zajmują 1 bajt w pamięci komputera,
  • Zmienne typu string – przyjmuje ona tekst (uwaga: użycie zmiennej typu string wymaga dołączenia nagłówka „string” #include <string>).

Znamy już typy zmiennych, napiszmy więc prosty program w którym zastosujemy zmienne do zapisania liczby podanej przez użytkownika, a następnie jej wyświetlenia:

Analizując powyższy kod należy zwrócić szczególną uwagę na sposób deklarowania zmiennych:

Sposób wyświetlania zawartości zmiennch:

Oraz metodę odczytywania danych podanych przez urzytkownika:

Oczywiście do programu, możemy dodać funkcje takie jak system(‘’cls’’);, która czyści ekran czy system(‘’pause’’);, która oczekuje na wciśnięcie przycisku.

Nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji, znaków specjalnych, polskich liter oraz muszą zaczynać się od litery. Przy nadawaniu nazwy zmiennych dobrze się zastanów za co zmienna ma odpowiadać i nadaj jej nazwę, która w przyszłości ułatwi Ci pracę nad kodem.

Fot: marissa, Flickr | CC.

Przeczytaj również

, ,