Operatory logiczne w C++

C++ umożliwia również używanie tak zwanych operatorów logicznych. Dzięki tym operatorom jesteśmy w stanie na przykład skonstruować rozbudowane wyrażenia logiczne.

Do operatorów logicznych w języku C++ należą:

Operator Opis
! zaprzeczenie (negacja logiczna) – zwraca true gdy argument ma wartość false
&& iloczyn logiczny (koniunkcja) – zwraca true gdy wszystkie argumenty mają wartość true
|| suma logiczna (alternatywa) – zwraca true gdy co najmniej jeden argument ma wartość true

Przykłady zastosowania operatorów logicznych:

, ,

Przeczytaj poprzedni wpis:
Poznajemy operatory relacyjne (porównania) w C++

Oprócz operatorów arytmetycznych, które omówiłem w poprzednim artykule, C++ oferuje również operatory relacyjne (operatory porównania) dzięki, którym możemy porównywać zawartości dwóch zmiennych tekstowych...

Zamknij