Operatory logiczne w C++

C++ umożliwia również używanie tak zwanych operatorów logicznych. Dzięki tym operatorom jesteśmy w stanie na przykład skonstruować rozbudowane wyrażenia logiczne.

Do operatorów logicznych w języku C++ należą:

Operator Opis
! zaprzeczenie (negacja logiczna) – zwraca true gdy argument ma wartość false
&& iloczyn logiczny (koniunkcja) – zwraca true gdy wszystkie argumenty mają wartość true
|| suma logiczna (alternatywa) – zwraca true gdy co najmniej jeden argument ma wartość true

Przykłady zastosowania operatorów logicznych:

Przeczytaj również

, ,