Pętla WHILE oraz DO-WHILE w C++

Pętla While jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona, sprawdzenie warunku logicznego na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji DO WHILE gdzie warunek ten sprawdzany jest na końcu. (UWAGA: Pętla DO-WHILE zawsze wykona się przynajmniej raz).

Ogólna składnia pętli WHILE wygląda tak:

Przykład zastosowania pętli WHILE:

Powyższa pętla będzie działać do momentu kiedy nie zostanie podana liczba różna od 0 (wtedy warunek podany na początku instrukcji zwróci false czyli będzie nie prawdziwy i pętla nie zostanie wykonana).

Ogólna składnia pętli DO WHILE:

Przykład zastosowania pętli DO WHILE:

Przeczytaj również

, , , , , ,