Słowa kluczowe języka C++

Słowa kluczowe w językach programowania to najważniejszy element składni danego języka. Są one specjalnie zastrzeżone i nie mogą być używane na przykład jako identyfikatory czy nazwy zmiennych. Każdy programista powinien je znać oraz co najważniejsze wiedzieć do czego je stosować. Należy również pamiętać iż identyfikatory zdefiniowane w bibliotece standardowej takie jak std lub cout nie są słowami kluczowymi, jednak kiedy chcemy z nich skorzystać w sensie jakiejś funkcji zdefiniowanej w bibliotece to w tym wypadku są one zastrzeżone dla programisty.

Tabela słów kluczowych dla języka C++:

and and_eq asm auto bitand
bitor bool break case catch
char class compl const const_cast
continue default delete do double
dynamic_cast else enum explicit export
extern false float for friend
goto if inline int long
mutable namespace new not not_eq
operator or or_eq private protected
public register reinterpret_cast return short
signed sizeof static static_cast struct
switch template this throw true
try typedef typeid typename union
unsigned using virtual void volatile
wchar_t while xor xor_eq

Przeczytaj również

, , , ,