Instrukcja warunkowa (IF-THEN-ELSE)

Instrukcja warunkowa IF (jeżeli), jest bardzo często wykorzystywana przez programistów. Dzięki temu elementowi języka Pascal, możemy na przykład dorobić zabezpieczenie w naszym poprzednim programie, które uniemożliwi dzielenie przez 0, a to tylko jedno z możliwych zastosowań.

Ogólna składnia instrukcji warunkowej IF wygląda tak (wersja skrócona):

Oraz druga wersja (dłuższa):

Zasada działania powyższego kodu jest bardzo prosta. „Instrukcja-1” zostanie wykonana tylko w tedy kiedy podany warunek zwróci true (tzn. będzie prawdziwy np. 2 > 1). Natomiast w drugiej wersji (dłuższej), jest taka różnica, że w wypadku, gdy podany warunek zwróci false (tzn. będzie nieprawdziwy np. 2 < 1), to zostanie wykonana „Instrukcja-2„.

Jeżeli kod po słowie THEN lub ELSE, będzie zawierał kilka funkcji tzn. będzie bardziej złożony należy go wtedy zamknąć w tzw. klamry (BEGIN i END;):

Wróćmy teraz do naszego programu, który dzieli liczby:

Musimy w nim zastosować instrukcję warunkową, która sprawdzi czy zmienna – „liczba2„, która jest dzielnikiem jest różna od 0.

Teraz po wprowadzeniu drobnych modyfikacji, program został zabezpieczony przed dzieleniem przez 0.

Instrukcję warunkową IF jak każdą inną funkcję można również zagnieżdżać:

Przeczytaj również