Operatory logiczne

Turbo Pascal umożliwia również używanie tak zwanych operatorów logicznych. Dzięki tym operatorom jesteśmy w stanie na przykład skonstruować rozbudowane wyrażenia logiczne.

Do operatorów logicznych w języku Pascal należą:

Operator Opis
not zaprzeczenie (negacja logiczna) – zwraca true gdy argument ma wartość false
and iloczyn logiczny (koniunkcja) – zwraca true gdy wszystkie argumenty mają wartość true
or suma logiczna (alternatywa) – zwraca true gdy co najmniej jeden argument ma wartość true
xor suma modulo 2 (alternatywa wyłączająca) – daje true, gdy nieparzysta liczba argumentów ma wartość true

Przykłady zastosowania operatorów logicznych:

Przeczytaj również