Pętla iteracyjna (FOR-DOWNTO-DO)

Pętla iteracyjna FOR-DOWNTO-DO działa praktycznie identycznie jak pętla FOR-TO-DO, z tym wyjątkiem, że wartość zmiennej sterującej jest pomniejszana o 1, a nie powiększana.

Ogólna składnia pętli FOR-DOWNTO-DO wygląda następująco:

W najprostszym zastosowaniu pętla FOR-DOWNTO-DO, może wyświetlać liczby na przykład od 10 do 1:

Przeczytaj również