Pętla iteracyjna (FOR-TO-DO)

Pętla iteracyjna (pętla licznikowa) to rodzaj pętli w ramach, której następuje wykonanie określonej liczby iteracji. Do kontroli ilości wykonanych iteracji w pętli For stosuje się specjalną zmienną sterującą, kontrolną lub licznikową. Przejście do kolejnej iteracji powoduje zmianę wartości zmiennej sterującej, a następnie sprawdzenie podanego warunku. Jeżeli warunek, jaki zawiera pętla zwróci true, instrukcja wykona kolejne powtórzenie. Natomiast, jeżeli podany warunek zwróci false, to pętla zostanie przerwana (jej wykonywanie zakończy się).

Ogólna składnia pętli iteracyjnej FOR TO DO języka Pascal wygląda następująco:

W ramach praktycznych ćwiczeń, napiszmy sobie program, który wyświetla liczby od 1 do 10 przy użyciu pętli FOR:

Oraz program, który wyświetla liczby parzyste, z przedziału od 0-20:

Przeczytaj również