Pętla Repeat-Until

Pętle są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Dzięki nim, można wykonać automatycznie kilka razy dany fragment kodu, w zależności od spełnionego warunku. W niniejszym artykule poznamy pętle REPEAT UNTIL (POWTARZAJ DOPÓKI).

Ogólna składnia pętli Repeat Until wygląda następująco:

Zasada działania powyższej pętli jest bardzo prosta. Podany kod pomiędzy słowami kluczowymi REPEAT i UNTIL jest wykonywany dopóty, dopóki podany warunek po słowie kluczowym UNTIL nie zwróci true czyli nie będzie prawdziwy.

Uwaga: Pętla REPEAT-UNTIL zostanie zawsze wykonana przynajmniej jeden raz, ponieważ warunek sprawdzany jest dopiero na końcu. (Przeciwieństwem pętli REPEAT-UNTIL jest pętla WHILE-DO).

Przykład zastosowania pętli REPEAT:

W powyższym przykładzie podany kod, będzie działał dopóty, dopóki użytkownik nie poda liczby różnej od 0 (wtedy warunek będzie prawdziwy).

Napiszmy więc program, który dzieli dwie liczby przez siebie. Do sprawdzenia czy dzielna jest różna od 0, zastosujemy pętlę REPEAT-UNTIL zamiast instrukcji warunkowej IF:

Przeczytaj również