Tablice dwuwymiarowe

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób:

Ogólny kod:

Zadeklarowana powyżej tablica dwuwymiarowa wizualnie będzie wyglądać tak:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

Oczywiście nie będzie zawierała ona żadnych danych.

Do odczytu i zapisu danych w tablicach dwuwymiarowych używa się zagnieżdżonych pętli iteracyjnych for-to-do. Prześledźmy na przykładzie jak to się odbywa:

Zapis danych:

Odczyt danych:

Do odczytu i zapisu danych używaliśmy dwóch zagnieżdżonych pętli for-to-do w przypadku tablic trójwymiarowych, używalibyśmy trzech zagnieżdżonych pętli, a w przypadku tablic czterowymiarowych czterech (tablic czterowymiarowych i wyższych praktycznie nie używa się w programowaniu).

Przeczytaj również