FabLabTwarda.pl

Kasowanie wszystkich rekordów z tabeli