Otwarty projekt systemu do zliczania głosów w wyborach