Trzy sposoby na definiowanie stylów CSS

Aby zdefiniować styl CSS na stronie WWW należy użyć jednego z trzech sposobów, które opisane zostały poniżej.

  1. Zapis lokalny

    Zapis lokalny ma pierwszeństwo przed arkuszami stylów umieszczanych w zewnętrznych plikach i w sekcji nagłówka strony.
  2. Wewnętrzny arkusz stylów
  3. Zewnętrzny arkusz stylów

    Trzecim sposobem jest użycie znacznika <link>

W miejscu style.css należy podać ścieżkę dostępu do zewnętrznego arkusza stylów.

 

Przeczytaj również

, ,