Automatyczne odświeżanie strony co x sekund

Aby narzucić automatyczne odświeżanie strony co x sekund należy użyć poniższego kodu:

HTML

PHP

JavaScript

W miejscu x należy podać czas (w sekundach, dla języka JavaScript milisekundy – 1 minuta = 60 000 milisekund) po jakim strona ma zostać odświeżana.

Autor: Jacek Trakul, Łukasz Dudziński.
Fot: POPOEVER, Flickr | CC.

,

  • Franky

    Jak już tworzyć artykuł nt. automatycznego odświeżania to warto napisać jak zrobić to w JavaScript oraz PHP a nie sam nagłówek w HTML.

    • Jutro postaram się zaktualizować ten wpis o JavaScript i PHP

Przeczytaj poprzedni wpis:
Automatyczne przekierowanie użytkownika na inny adres

Jeśli zaszła potrzeba automatycznego przekierowania użytkownika na inny adres (np. z powodu zmiany adresu) należy użyć poniższego kodu: HTML <meta...

Zamknij