Komentarze w JavaScript

Komentarze w JavaScripcie pozwalają na dokumentację skryptu wewnątrz kodu. Przydaje się to, gdy ktoś inny chce zrozumieć działanie skryptu lub nawet gdy jego autor po dłuższej przerwie chce powrócić do kodu. Poniżej zaprezentowana jest konstrukcja komentarza jednowierszowego w JavaScripcie.

Komentarz można też umieszczać w środku wiersza. W takim wypadku wszystko od ukośników do końca wiersza jest traktowane jako komentarz i ignorowane przez przeglądarkę, np.:

JavaScript obsługuje też komentarze w stylu języka C, przykład zaprezentowany jest poniżej:

Taki styl komentarza może obejmować jeden lub więcej wierszy.

Nie można zagnieżdżać komentarzy – czyli umieszczać jednego komentarza wewnątrz innego.

Przeczytaj również

,