Lista podstawowych funkcji obsługi zdarzeń

Poniżej zaprezentowane są najczęściej używane w JavaScript funkcje obsługi zdarzeń.

Funkcja obsługi zdarzeń Zastosowanie
onAbort Zachodzi, gdy użytkownik przerywa pobieranie obrazu.
onBlur Zachodzi, gdy obiekt utraci fokus. Obiekt taki, jak pole formularza, posiada fokus, gdy jest w nim aktywny kursor. Gdy użytkownik kliknie obiekt, uzyskuje on fokus, gdy zaś kliknie poza obiektem, obiekt ten traci fokus i jednocześnie generowane jest zdarzenie onBlur .
onChange Zdarzenie to jest generowane w momencie, gdy zmienia się stan obiektu – np., gdy po wprowadzeniu zmian w zawartości pola tekstowego formularza straci ono fokus.
onClick Zachodzi, gdy użytkownik kliknie obiekt.
onError Zachodzi, gdy w skrypcie napisanym w języku JavaScript wystąpi jaki błąd.
onFocus Zachodzi, gdy obiekt uzyska fokus, np. na skutek kliknięcia.
onLoad Zachodzi, gdy obiekt taki, jak strona (reprezentowana w tym przypadku przez element body ) zostanie w całości wczytany do przeglądarki.
onMouseOut Zachodzi, gdy wskaźnik myszy zostanie usunięty z obszaru obiektu.
onMouseOver Zachodzi, gdy wskaźnik myszy zostanie umieszczony w obszarze zajmowanym przez obiekt.
onSelect Zachodzi, gdy użytkownik zaznaczy jakiś fragment tekstu.
onSumbit Zachodzi w momencie wysyłania formularza.
onUnload Zachodzi, gdy obiekt zostanie usunięty z przeglądarki.

Aby zobaczyć przykładowy efekt działania funkcji obsługi zdarzeń JavaScript najedź kursorem na ten tekst. W przykładzie została użyta funkcja obsługi zdarzeń onMouseOver.

Przeczytaj również

,