Komentarze w PHP

Komentarze w PHP pozwalają na dokumentację skryptu wewnątrz kodu. Przydaje się to, gdy ktoś inny chce zrozumieć działanie skryptu lub nawet gdy jego autor po dłuższej przerwie chce powrócić do kodu. Poniżej zaprezentowana jest konstrukcja komentarza w stylu języka C.

Taki styl komentarza może obejmować jeden lub więcej wierszy.

W PHP można również używać komentarzy jednowierszowych, zarówno w stylu C++:

jak i w stylu skryptów powłoki:

W obu powyższych stylach wszystko, co następuje po symbolu komentarza (// lub #), do końca wiersza jest traktowane jako komentarz i ignorowane przez przeglądarkę.

Nie można zagnieżdżać komentarzy – czyli umieszczać jednego komentarza wewnątrz innego.

Przeczytaj również

,