Najczęściej używane funkcje PHP

Skrypty PHP zawładnęły internetem, a dokładnie jego techniczną stroną. Obecnie zdecydowana większość stron WWW jest zbudowana właśnie w oparciu o tą technologię. Zaczynając programować w PHP warto na początku zapoznać się z kilkoma najczęściej używanymi funkcjami.

Fot: Scott Beale, Flickr | CC.

Fot: Scott Beale, Flickr | CC.

Najczęściej używane funkcje w PHP:

Kod PHP Przykładowa implementacja Opis

array_slice(arg1, arg2);

array_slice($tablica, 2);

Pobiera fragment tablicy przekazywanej jako pierwszy argument (arg1). Fragment tablicy jest pobierany od indeksu podanego jako argument drugi (arg2) włącznie z danymi przechowywanymi pod podanym polem.
array_slice(arg1, arg2, arg3);

array_slice($tablica, 0, 2);

Pobiera fragment tablicy przekazywanej jako pierwszy argument (arg1). Fragment tablicy jest pobierany od indeksu podanego jako argument drugi (arg2) włącznie aż do indeksu podanego jako argument trzeci (arg3) włącznie.
ceil(arg1); ceil(1/3); Zaokrągla wartość obliczeń (wynik) do najbliższej liczby całkowitej.
chr(arg1); chr(rand(97, 122); lub chr(97); Przekształca podany kod ASCII na znak.
checkdnsrr(arg1); checkdnsrr(‚StrefaKodera.pl); Przyjmuje łańcuch znaków z nazwą domeny, sprawdza jej poprawność i ustala czy dana domena jest zarejestrowana. Zwraca: true lub false.
count(arg1); count($tablica); Przyjmuje tablicę danych i zwraca liczbę jej elementów (licząc oczywiście od 1).
empty(); empty($liczba); Sprawdza czy zmienna jest pusta.
explode(arg1, arg2); explode(’ ’, $tekst); Dzieli łańcuch znaków na podstawie pierwszego argumentu (arg1), który informuje jaki znak oddziela elementy danego tekstu (w przykładzie jest to spacja).
implode(arg1, arg2); implode(’ ’, $tabZnakow); Przyjmuje tablicę znaków jako argument drugi (arg2) oraz znak rozdzielający dane elementy – argument pierwszy (arg1). Funkcja tworzy pojedynczy łańcuch znaków.
isset(arg1); isset($liczba); Sprawdza czy dana zmienna istnieje – czy ma wartość.
preg_match(arg1, arg2);  preg_match($reg, $tekst); Przyjmuje wyrażenia regularne jako argument pierwszy (arg1) oraz łańcuch znaków – argument drugi (arg2). Jeśli wyrażenie nie pasuje do danego tekstu zwraca false w przeciwnym wypadku true.
preg_replece(arg1, arg2, arg3); preg_replece(‚/200[0-9]/’, ‚2010’, ‚Mamy rok 2009’); Sprawdza czy podany wzorzec – argument pierwszy (arg1) pasuje do łańcucha znaków – argument drugi (arg2) ale ponadto pozwala podać zastępnik jako argument trzeci (arg3), który wstawia w tekście w miejsce niedopasowanych fragmentów.
rand(arg1, arg2); rand(1, 1000); Losuje liczbę z podanego przedziału. Argument pierwszy (arg1) to minimum, argument drugi (arg2) to maksimum.
str_replace(arg1, arg2, arg3); str_replace(‚strona’, ‚WWW’, ‚strona – StrefaKodera.pl’); Funkcja zastępuje dany znak w łańcuchu znaków – podany jako argument pierwszy (arg1), na inny podany jako argument drugi (arg2). Łańcuch znaków na którym wykonujemy operację podajemy jako argument trzeci (arg3).
strlen(arg1); strlen($tekst); Zwraca liczbę znaków danego tekstu.
substr(arg1, arg2, arg3); substr($tekst, 8, 2); Pobiera fragment łańcucha znaków. Przyjmuje łańcuch znaków w miejsce pierwszego argumentu (arg1), liczbę całkowitą będącą numerem indeksu początku łańcucha znaków, który chcemy pobrać – argument drugi (arg2) oraz liczbę pobranych znaków – argument trzeci (arg3).

Jeżeli macie propozycje jakiś funkcji, które warto dopisać do powyższej tabeli to proszę o informacje w komentarzach.

Przeczytaj również

, , , , ,