Walidacja adresu e-mail

Jeżeli, zbieramy dane od użytkowników, za pomocą formularzy, zawsze należy zakładać, że informacje, które podają nam internauci są nieprawidłowe. Sprawdzanie czy użytkownik podał swoje imię lub nazwisko jest proste, ale co zrobić kiedy musimy sprawdzić poprawność adresu e-mail?

Poniższa funkcja języka PHP, sprawdza czy podany ciąg znaków jest adresem e-mail, oraz czy podana domena w ogóle istnieje.

Jeżeli ciąg znaków przekazany do funkcji w zmiennej $email jest adresem e-mail, to funkcja zwraca true, a jeżeli nie to false.

Przeczytaj również

,