Wykaz najważniejszych operatorów PHP

Operatory to symbole, które służą do przeprowadzania operacji na zmiennych. Poniżej zostały opisane najważniejsze operatory dostępne w języku PHP.

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne to zwykłe operatory matematyczne. Przedstawia je poniższa tabela.

Operator Nazwa Przykład użycia
+ Suma $a + $b
Różnica $a – $b
* Iloczyn $a * $b
/ Iloraz $a / $b
% Modulo $a % $b

Powyższe operatory można zapisać w następujący sposób:

Operatory ciągów

Operatorów łączenia ciągów używa się do dodawania oraz tworzenia i przechowywania wyniku w podobny sposób, jak w przypadku operatora sumy, aby dodać dwie cyfry. Przykład zastosowania operatora ciągów.

Zmienna $wynik zawiera następujący ciąg znaków: ” Podaj hasło „.

Operatory przypisania

Operator przypisania wygląda identycznie jak znak „równa się” (=). Przykład:

Powyższe wyrażenie należy odczytywać następująco: „zmiennej $wynik jest przypisana wartość zero”.

Przeczytaj również

,