Wyrażenia regularne

Budowa wyrażeń regularny w językach programowania, na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowana. W rzeczywistości kiedy już dokładnie poznamy znaczenie poszczególnych symboli to tworzenie własnych wyrażeń jest bardzo proste i przyjemne. Spróbujmy więc nauczyć się je pisać.

Podstawowe znaczniki

Najczęściej używanymi symbolami podczas tworzenia wyrażeń regularnych są:

  • /^ – oznacza, że dopasowywanie ciągu znaków, należy rozpocząć od początku łańcucha,
  • /d – oznacza cyfrę,
  • $/ – oznacza, że w tym miejscu dany łańcuch znaków musi się skończyć,
  • {10} – cyfra zamknięta w klamrach oznacza liczbę powtórzeń znaku, który został zadeklarowany przed nią,

Przykład:

Oznacza 10 powtórzeń znaku /d czyli 10 cyfr.

Oznacza, że dopasowywanie ciągu znaków należy rozpocząć od początku łańcucha znaków (/^), następnie ma się znajdować 10 cyfr (/d{10}), a po nich nie może znajdować się już nic (łańcuch znaków ma się skończyć – $/).

Metaznaki

  • /s – oznacza odstęp lub tabulację,
  • /w – oznacza znaki od a – z i A – Z oraz cyfry od 0 do 9,
  • . – oznacza dowolny znak (z wyjątkiem "nowego wiersza").

Kwantyfikatory

  • + – oznacza, że wcześniejszy znak lub metaznak musi pojawić się przynajmniej jeden raz,
  • * – oznacza, że wcześniejszy znak lub metaznak może pojawić się dowolną liczbę razy lub w ogóle nie wystąpić,
  • ? – oznacza, że wcześniejszy znak lub metaznak może pojawić się jeden raz lub w ogóle nie wystąpić.

Fragmenty, których dotyczy kwantyfikator należy zapisywać w nawiasach okrągłych.

Oznacza, że "-" oraz cztery cyfry są opcjonalne.

Jeżeli chcesz umieścić w wyrażeniu regularnym jakiś znak np. a to po prostu wpisz go jak zwykły metaznak. Natomiast jeżeli będzie to znak specjalny np. / \ < > ? * + . $ ^ to poprzedź go lewym ukośnikiem – \

Znak "-", cztery cyfry, litera a oraz lewy ukośnik (\) są opcjonalne.

Przeczytaj również

, ,