Zarządzanie datą i czasem w PHP

W PHP za pomocą funkcji date() można tworzyć kalendarze oraz zegary. Poniższa tabela przedstawia kody formatów dla funkcji PHP date().

Kod Opis
a Przed- lub popołudnie, przedstawione jako dwie małe litery, am lub pm
A Przed- lub popołudnie, przedstawione jako dwie wielkie litery, AM lub PM
B Czas internetowy Swatch, uniwersalny schemat czasu
c Data w formacie ISO 8601. Data prezentowana jako RRRR-MM-DD. Duża litera T oddziela datę od godziny. Godzina jest przedstawiona w formacie GG:MM:SS. Na końcu wyświetlana jest strefa czasowa w postaci odchylenia od czasu Greenwich (GMT) – np. 2011-01-18T10:05:12+11:00 (format ten został dodany w PHP5)
d Dzień miesiąca jako dwucyfrowa liczba z wiodącym zerem. Zasięg od 01 do 31
D Dzień tygodnia w trójznakowym skróconym formacie tekstowym. Zasięg od Mon do Sun
e Identyfikator strefy czasowej (dodane w PHP5.1.0)
F Miesiąc roku w pełnym formacie tekstowym. Zasięg od January doDecember
g Godzina dnia w formacie dwunastogodzinnym bez zer wiodących. Zasięg od 1 do 12
G Godzina dnia w formacie dwudziestoczterogodzinnym bez zer wiodących. Zasięg od 0 do 23
h Godzina dnia w formacie dwunastogodzinnym z zerami wiodącymi. Zasięg od 01 do 12
H Godzina dnia w formacie dwudziestoczterogodzinnym z zerami wiodącymi. Zasięg od 01 do 23
i Minuty po pełnej godzinie z zerami wiodącymi. Zasięg od 00 do 59
I Czas letni, przedstawiony jako wartość boolowska. Zwróci ona 1, jeżeli aktualnie jest czas letni i 0, jeżeli nie
j Dzień miesiąca jako liczba bez zer wiodących. Zasięg od 1 do 31
l Dzień tygodnia w pełnym formacie tekstowym. Zasięg od Monday doSunday
L Rok przestępny, przedstawiony jako wartość boolowska. Zwróci ona 1, jeżeli aktualny rok jest rokiem przestępnym i 0, jeżeli nie
m Miesiąc roku jako liczba dwucyfrowa z zerami wiodącymi. Zasięg od 01 do 12
M Miesiąc roku w trójznakowym skróconym formacie tekstowym. Zasięg odJan do Dec
n Miesiąc roku jako liczba bez zer wiodących. Zasięg od 1 do 12
o Rok zgodnie z ISO-8601. Jest to taka sama wartość jak w przypadku kodu Y , tyle że jeżeli umer tygodnia ISO ( W ) należy do roku poprzedniego lub następnego, wówczas ten właśnie rok zostanie użyty (format ten został dodany w PHP5.1.0)
O Mierzona w godzinach różnica miedzy bieżącą strefa czasową, aGreenwich Mead Time, np. +1600
r Data i czas sformatowane zgodnie z dokumentem RFC822, np. Wed, 18 Jan 2011 10:05:12 + 1600 (dodane w PHP4.0.4)
s Sekundy po pełnej minucie z zerami wiodącymi. Zasięg od 00 do 59
S Przyrostek porządkowy dat w formacie dwuznakowym. Zależnie od poprzedniej cyfry może być to st, nd, rd, th
t Całkowita liczba dni w miesiącu daty. Zasięg od 28 do 31
T Strefa czasowa serwera w formacie trójznakowym, np. GMT
U Całkowita liczba sekund od 1 stycznia 1970 roku do czasu aktualnego. Tak zwany znacznik czasu Uniksa
w Dzień tygodnia jako pojedyncza cyfra. Zasięg od 0 (niedziela) do 6 (sobota)
W Numer tygodnia w roku, zgodnie z ISO-8601 (format ten dodano w PHP4.1.0)
y Rok w formacie dwucyfrowym, np. 11
Y Rok w formacie czterocyfrowym, np. 2011
z Dzień roku jako liczba. Zasięg od 0 do 365
Z Offset aktualnej strefy czasowej w sekundach. Zasięg od -43200 do 43200

Wszystkie daty wyświetlane przez funkcję date() udostępnianą przez PHP są angielskojęzyczne.

Wywoływanie funkcji date()

Przykłady:

Godzina w formacie GG:MM:SS

18:47:41

Data w formacie DD.MM.RRRR

15.08.2011

Przeczytaj również

,