Tworzenie wykresu regresji liniowej

Regresja liniowa na przykładzie prawa Ohma cz. I

Na początku musimy przygotować tabelkę z danymi. Załóżmy, że wykonaliśmy pomiary napięcia i natężenia prądu, a wyniki zapisaliśmy w tabelce:

1-excel

  1. Następnym krokiem będzie obliczenie rezystancji ze wzoru: rownanie-1 Ustawiamy się więc w komórce C2 wpisujemy „Rezystancja” i przechodzimy do komórki C3,
  2. W komórce C3 wpisujemy formułę (według wzoru na rezystancję) dzięki której obliczmy rezystancje dla pierwszej, w tabeli wartości napięcia i natężenia:2-excel
  3. Następnie przeciągamy formułę do końca tabelki – tak aby Excel obliczył wartość rezystancji dla wszystkich danych,
  4. Na koniec obliczymy jeszcze średnią oczytanych wyników. Ustawiamy się w komórce C11 i wpisujemy odpowiednią formułę:3-excel
  5. Otrzymane wyniki zaokrąglimy jeszcze do dwóch miejsc po przecinku, aby lepiej się pracowało:4-excel
  6. Jak widać wyniki w kolumnie „Rezystancja” znacznie się różnią jeden wynosi 9,72 a drugi 12,50 Om-ów. Gdzie zatem jest błąd?

Strony: 1 2 3 4 5 6

Przeczytaj również

, , , , , , , , ,