Pascal

Tablice dwuwymiarowe

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób: Ogólny kod: Zadeklarowana powyżej tablica dwuwymiarowa wizualnie…

Instrukcja wyboru (CASE-OF-ELSE)

Instrukcja wyboru CASE-OF-ELSE jest w Pascalu wykorzystywana do zapisywania rozgałęzienia obliczeń. Ogólna składnia instrukcji CASE wygląda następująco: Albo: Przykład zastosowania instrukcji wyboru CASE-OF-ELSE:…

Pętla While-Do

Pętla While DO jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona bowiem, sprawdzenie warunku na samym początku w przeciwieństwie do…

Pętla Repeat-Until

Pętle są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Dzięki nim, można wykonać automatycznie kilka razy dany fragment kodu, w zależności…

Operatory logiczne

Turbo Pascal umożliwia również używanie tak zwanych operatorów logicznych. Dzięki tym operatorom jesteśmy w stanie na przykład skonstruować rozbudowane wyrażenia logiczne….

Obsługa zmiennych

Zmienne to najważniejszy element języków programowania. Zmienna (ang.: var), to pewnego rodzaju kontener na dane, gdzie możemy zapisać różnego rodzaju informacje,…

Pin It on Pinterest