Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Pascal

Tablice dwuwymiarowe

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób: VAR tablica : array [1..10,1..10] of integer; Ogólny kod: VAR dowolna_nazwa_tablicy : array [1..10,1..10] {liczba elementów tablicy…

Czytam dalej →

Tablice jednowymiarowe

Do tej pory w poprzednich wpisach, operowaliśmy na zwyczajnych zmiennych które przechowywały jakieś dane. Zazwyczaj były to dane liczbowe, ciągi znaków lub wartości typu true oraz false. Ale co zrobić kiedy mamy napisać…

Czytam dalej →

Instrukcja wyboru (CASE-OF-ELSE)

Instrukcja wyboru CASE-OF-ELSE jest w Pascalu wykorzystywana do zapisywania rozgałęzienia obliczeń. Ogólna składnia instrukcji CASE wygląda następująco: case {warunek} of wartosc1: {instrukcja-1}; wartosc2: {instrukcja-2}; wartosc3: {instrukcja-3 …itd.}; end; Albo: case {warunek} of…

Czytam dalej →

Pętla iteracyjna (FOR-DOWNTO-DO)

Pętla iteracyjna FOR-DOWNTO-DO działa praktycznie identycznie jak pętla FOR-TO-DO, z tym wyjątkiem, że wartość zmiennej sterującej jest pomniejszana o 1, a nie powiększana. Ogólna składnia pętli FOR-DOWNTO-DO wygląda następująco: FOR i := 10 {wartość początkowa}…

Czytam dalej →

Pętla iteracyjna (FOR-TO-DO)

Pętla iteracyjna (pętla licznikowa) to rodzaj pętli w ramach, której następuje wykonanie określonej liczby iteracji. Do kontroli ilości wykonanych iteracji w pętli For stosuje się specjalną zmienną sterującą, kontrolną lub licznikową. Przejście…

Czytam dalej →

Pętla While-Do

Pętla While DO jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona bowiem, sprawdzenie warunku na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji REPEAT UNTIL gdzie warunek sprawdzany jest na jej końcu. Ogólna składnia…

Czytam dalej →

Pętla Repeat-Until

Pętle są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Dzięki nim, można wykonać automatycznie kilka razy dany fragment kodu, w zależności od spełnionego warunku. W niniejszym artykule poznamy pętle REPEAT UNTIL (POWTARZAJ DOPÓKI)….

Czytam dalej →

Instrukcja warunkowa (IF-THEN-ELSE)

Instrukcja warunkowa IF (jeżeli), jest bardzo często wykorzystywana przez programistów. Dzięki temu elementowi języka Pascal, możemy na przykład dorobić zabezpieczenie w naszym poprzednim programie, które uniemożliwi dzielenie przez 0, a to tylko jedno z…

Czytam dalej →

Operatory logiczne

Turbo Pascal umożliwia również używanie tak zwanych operatorów logicznych. Dzięki tym operatorom jesteśmy w stanie na przykład skonstruować rozbudowane wyrażenia logiczne. Do operatorów logicznych w języku Pascal należą: Operator Opis not…

Czytam dalej →

Poznajemy operatory relacyjne (porównania)

Oprócz operatorów arytmetycznych, które omówiłem w poprzednim wpisie, Turbo Pascal oferuje również operatory relacyjne (operatory porównania) dzięki, którym możemy porównywać zawartości dwóch zmiennych tekstowych czy liczbowych oraz wykonywać inne operacje na danych np….

Czytam dalej →

Poznajemy operatory arytmetyczne

Zastanawialiście się kiedyś, co można by było robić na komputerze gdyby nie było matematyki (oczywiście pomijamy fakt, że w takim wypadku komputery by w ogóle nie istniały)? Odpowiedź jest prosta:…

Czytam dalej →

Obsługa zmiennych

Zmienne to najważniejszy element języków programowania. Zmienna (ang.: var), to pewnego rodzaju kontener na dane, gdzie możemy zapisać różnego rodzaju informacje, a następnie w prosty sposób się do nich odwołać. Każda…

Czytam dalej →

Pin It on Pinterest