Pierwsza aplikacja w Android Studio

Struktura katalogów i plików

Zanim jednak zaczniemy dalszą zabawę z tworzeniem aplikacji na Androida zwróćmy uwagę na lewą cześć IDE gdzie znajduje się cała lista różnych dziwnych katalogów i plików:

android-studio-lista-plikow-projektu

Aplikacja działająca pod systemem Android składa się z wielu składników, plików z kodem Java, xml odpowiedzialnych między innymi za layout, ikon itd. Przyjrzymy się więc im dokładnie.

APP

manifests

AndroidManifest.xml

Manifest – Plik sterujący który zawiera informacje o charakterze aplikacji oraz każdym jej komponencie. Głownie manifest wykorzystywany jest do zapisywania informacji na temat uprawnień, poszczególnych aktywności (Activities), zarejestrowanych w systemie broadcast receivers czy też informacji na temat wykorzystywanej wersji API.

Więcej informacji na temat manifestu znajduje się w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html.

java

W tym katalogu (a dokładnie w pierwszym podkatalogu) będziemy przechowywać wszystkie nasze pliki zawierające kod Javy. Będą to między innymi dodatkowe obiekty, a przede wszystkim klasy odpowiedzialne za generowanie layoutu poszczególnych aktywności.

res

Katalog z zasobami.

Więcej informacji na temat zasobów aplikacji znajduje się w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/guide/topics/resources/index.html.

drawable

Katalog przeznaczony dla plików graficznych (PNG, JPEG, lub GIF) oraz xml’ów generujących graficzne elementy.

Więcej informacji na temat tych typów zasobów znajduje się w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/guide/topics/resources/drawable-resource.html.

layout

Katalog przeznaczony na pliki xml odpowiadające za interfejs użytkownika w aplikacji (layout).

Więcej informacji na temat layoutów znajdziesz w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/guide/topics/resources/layout-resource.html.

menu

Katalog dla plików xml definiujących menu w aplikacji.

Więcej informacji na temat plików generujących menu znajdziesz w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/guide/topics/resources/menu-resource.html.

mipmap

Katalog przeznaczony do przechowywania ikony aplikacji.

Więcej informacji na temat dodawania ikony aplikacji znajdziesz w manualu (j. ang.): www.developer.android.com/tools/projects/index.html#mipmap.

values

colors.xml

Plik w ktorym możemy zdefiniować kolory, które później możemy użyć w różnych miejscach aplikacji.

dimens.xml

Plik w którym definiujemy marginesy wykorzystywane w layoucie.

strings.xml

Bardzo ważny plik w którym definiujemy wszystkie rzeczy tekstowe jakie będą zawarte w interfejsie użytkownika. Dzięki temu w przyszłości łatwo będziemy mogli dorobić obsługę innych języków.

Gradle Scripts

build.gradle

Plik zawierający informacje dotyczące kompilacji aplikacji. Można go edytować aby dodać własne moduły, biblioteki czy też zdefiniować miejsce przechowywania kluczy. Jest on integralną częścią projektu.

gradle.properties

Ustawienia plików „Gradle” (skryptów budujących aplikację).

gradlew

Skrypt startowy „Gradle” dla Unixa.

gradlew.bat

Skrypt startowy „Gradle” dla Windowsa.

settings.gradle

Zawiera informacje o wszystkich pod-projektach jakie muszą zostać skompilowane przy kompilacji aplikacji.

Strony: 1 2

Przeczytaj również

, , , , , , , , ,