Jak pomieścić wszystkie dane? Czyli tablice dwuwymiarowe w C++

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób:

Zadeklarowana powyżej tablica dwuwymiarowa wizualnie będzie wyglądać tak (UWAGA: Indeksowanie kolumn oraz wierszy w tablicach rozpoczynamy od 0):

X[0][0] X[0][1] X[0][2] X[0][3] X[0][4] X[0][5] X[0][6] X[0][7] X[0][8] X[0][9]
X[1][0] X[1][1] X[1][2] X[1][3] X[1][4] X[1][5] X[1][6] X[1][7] X[1][8] X[1][9]
X[2][0] X[2][1] X[2][2] X[2][3] X[2][4] X[2][5] X[2][6] X[2][7] X[2][8] X[2][9]
X[3][0] X[3][1] X[3][2] X[3][3] X[3][4] X[3][5] X[3][6] X[3][7] X[3][8] X[3][9]
X[4][0] X[4][1] X[4][2] X[4][3] X[4][4] X[4][5] X[4][6] X[4][7] X[4][8] X[4][9]
X[5][0] X[5][1] X[5][2] X[5][3] X[5][4] X[5][5] X[5][6] X[5][7] X[5][8] X[5][9]
X[6][0] X[6][1] X[6][2] X[6][3] X[6][4] X[6][5] X[6][6] X[6][7] X[6][8] X[6][9]
X[7][0] X[7][1] X[7][2] X[7][3] X[7][4] X[7][5] X[7][6] X[7][7] X[7][8] X[7][9]
X[8][0] X[8][1] X[8][2] X[8][3] X[8][4] X[8][5] X[8][6] X[8][7] X[8][8] X[8][9]
X[9][0] X[9][1] X[9][2] X[9][3] X[9][4] X[9][5] X[9][6] X[9][7] X[9][8] X[9][9]

Oczywiście nie będzie zawierała ona żadnych danych.

Do odczytu i zapisu danych w tablicach dwuwymiarowych używa się zagnieżdżonych pętli iteracyjnych FOR. Prześledźmy na przykładzie jak to się odbywa:

Zapis danych:

Odczyt danych:

Do odczytu i zapisu danych używaliśmy dwóch zagnieżdżonych pętli iteracyjnych FOR w przypadku tablic trójwymiarowych, używalibyśmy trzech zagnieżdżonych pętli FOR, a w przypadku tablic czterowymiarowych czterech (tablic czterowymiarowych i wyższych praktycznie nie używa się w programowaniu).

Przeczytaj również

, , , ,