Operator sizeof w C++

C++ zawiera bardzo interesujący operator sizeof, który umożliwia programiście sprawdzenie ile pamięci zawiera dany typ lub obiekt. Jest to funkcja szczególnie przydatna zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z nowymi typami, które sami napisaliśmy, warto przecież wiedzieć jak dużo miejsca w pamięci one zajmują.

Ogólna składnia operatora sizeof wygląda tak:

Operator sizeof zwraca nam rozmiar danego obiektu lub typu podany w bajtach.

Przykład użycia operatora sizeof:

Przeczytaj również

, , , ,