Pętla While-Do

Pętla While DO jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona bowiem, sprawdzenie warunku na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji REPEAT UNTIL gdzie warunek sprawdzany jest na jej końcu.

Ogólna składnia pętli While Do wygląda tak:

Przykład zastosowania pętli WHILE-DO:

Powyższa pętla będzie działać do momentu kiedy nie zostanie podana liczba różna od 0 (wtedy warunek podany na początku instrukcji zwróci false czyli będzie nie prawdziwy i pętla nie zostanie wykonana).

W ramach praktycznego ćwiczenia przeróbmy więc program z poprzedniego artykułu, ale tak aby zamiast pętli REPEAT-UNTIL użyć instrukcję WHILE-DO:

Przeczytaj również