Formatowanie tabel za pomocą CSS

Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można kontrolować wygląd tabel. Poniższa tabela pokazuje, które właściwości CSS odpowiadają poszczególnym atrybutom znaczników

Cel Atrybut tabeli Właściwości CSS
Obramowanie border właściwości border
Odstęp wewnątrz komórki cellpadding padding
Odstęp między komórkami cellspacing border-spacing
Szerokość tabeli width właściwości width oraz table-layout
Obramowanie tabeli frame właściwości border
Wyrównanie align, valign właściwości text-align, vertical-alignment

Przykłady:

Obramowanie tabeli oraz komórek:

tabela

Tylko obramowanie tabeli:

tabela-obramowanie-bez-komorek

Obramowanie komórek:

tabela-obramowanie-komorek

Ukryte puste komórki:

tabela-puste-komorki

Przeczytaj również

, ,