Kontrolowanie odstępów między literami i słowami

Właściwości letter-spacing oraz word-spacing umożliwiają kontrolowanie odstępów między literami oraz między poszczególnymi słowami. Obie właściwości mogą przyjmować wartość dodatnią lub ujemną, aby określić wielkość odstępów – wartości dodatkie powodują dodanie kolejnych odstępów, natomiast wartości ujemne zmniejszają te odstępy.

Przykłady:

Ten tekst pokazuje przykład działania właściwości letter-spacing

Ten tekst pokazuje przykład działania właściwości letter-spacing

Ten tekst pokazuje przykład działania właściwości word-spacing.

 

Przeczytaj również

,