Automatyczne odświeżanie strony co x sekund

Aby narzucić automatyczne odświeżanie strony co x sekund należy użyć poniższego kodu:

HTML

PHP

JavaScript

W miejscu x należy podać czas (w sekundach, dla języka JavaScript milisekundy – 1 minuta = 60 000 milisekund) po jakim strona ma zostać odświeżana.

Autor: Jacek Trakul, Łukasz Dudziński.
Fot: POPOEVER, Flickr | CC.

Przeczytaj również

,

  • Franky

    Jak już tworzyć artykuł nt. automatycznego odświeżania to warto napisać jak zrobić to w JavaScript oraz PHP a nie sam nagłówek w HTML.

    • Jutro postaram się zaktualizować ten wpis o JavaScript i PHP