Automatyczne przekierowanie użytkownika na inny adres

Jeśli zaszła potrzeba automatycznego przekierowania użytkownika na inny adres (np. z powodu zmiany adresu) należy użyć poniższego kodu:

HTML

Powyższy znacznik META należy umieścić w sekcji HEAD strony.

PHP

JavaScript

W miejscu x należy podać czas (w sekundach) po jakim użytkownik ma zostać przekierowany na inną stronę, a zamiast adres_docelowy należy podać adres strony internetowej, na którą użytkownik ma zostać przekierowany.

Autor: Jacek Trakul, Łukasz Dudziński
Fot: Cubosh, Flickr | CC.

Przeczytaj również

,