Cztery miejsca na umieszczenie skryptu

Skrypt JavaScript można umieścić w czterech różnych miejscach:

W treści strony

W nagłówku strony wewnątrz znaczników <head>

Skrypty w nagłówku HTML nie wpływają od razu na dokument HTML, lecz mogą się do nich odwoływać inne skrypty. Nagłówek często wykorzystywany jest do umieszczania funkcji – grup instrukcji JavaScriptu, które mogą być użyte jako jedna całość.

W znaczniku HTML

Nosi to nazwę funkcji obsługi zdarzenia (ang. event handler) i pozwala na pracę skryptu z elementami HTML. Używając JavaScriptu w funkcjach obsługi zdarzeń, nie musimy używać znacznika <script>.

W osobnym pliku

JavaScript pozwala korzystać z plików o rozszerzeniu .js zawierających skrypty; można je dołączać do dokumentu HTML, wskazując nazwę pliku w atrybucie src.

Przeczytaj również