Zmiana koloru tła w tabeli po najechaniu kursorem

Aby ułatwić odczytywanie danych z tabel można zastosować funkcję obsługi zdarzeń JavaScript. Funkcja ta działać będzie w następujący sposób: po najechaniu kursorem na dany wiersz tabeli tło całego wiersza będzie zmieniać kolor, a po zdjęciu kursora z wiersza kolor powróci do pierwotnego stanu.

Przykład:

Najedź kursorem na wiersz poniższej tabeli, aby zobaczyć działanie funkcji.

Komórka 1 Komórka 2, 3
Komórka 4 Komórka 5 Komórka 6
Komórka 7 Komórka 8 Komórka 9
Komórka 10 Komórka 11 Komórka 12
Komórka 13 Komórka 14 Komórka 15

 

Przeczytaj również

,