Data w języku Polskim

Funkcja date() języka PHP, opisana w artykule Zarządzanie datą i czasem w PHP, wyświetla datę w języku Angielskim (np. 18 March 2012), co więc zrobić, żeby wyświetlić datę w języku Polskim?

Problem ten możemy rozwiązać na dwa sposoby. Określając lokalizację, lub tworząc tablicę z nazwami miesięcy.

Określamy lokalizacje

Zaczniemy od zaprezentowania krótszego rozwiązania:

Powyższy kod zwróci nam datę z polskimi nazwami miesięcy. Oczywiście, możemy pobrać również inne elementy daty, według tabelki z artykułu: Zarządzanie datą i czasem w PHP, podstawiając poszczególne litery do funkcji strftime()i poprzedzając je znakiem "%" .

Wadą takiego rozwiązania jest to, że nazwa miesiąca nie jest wyświetlana z uwzględnieniem zasad gramatycznych języka polskiego.

Tworzymy tablicę

Drugim sposobem na wyświetlenie polskiej daty jest stworzenie tablicy, z nazwami miesięcy. Można to zrobić w ten sposób:

Powyższy kod zwróci nam wynik: 18 marca, 2012 11:18. Jak można zauważyć nazwa miesiąca w tym rozwiązaniu jest zgodna z zasadami gramatycznymi języka polskiego.

Przeczytaj również

,