Kasowanie pełnego katalogu

Funkcja rmdir() języka PHP, umożliwia kasowanie tylko i wyłącznie katalogów, które nie zawierają żadnej zawartości. Co więc zrobić kiedy musimy skasować folder, który zawiera inne pliki lub katalogi?

Poniższa funkcja PHP, kasuje cały katalog wraz z jego zawartością:

Do funkcji w zmiennej $directory przekazujemy ścieżkę do folderu, który chcemy skasować (UWAGA: funkcja kasuje tylko foldery, nie możemy podawać ścieżki do pliku). Funkcja zwraca true jeżeli katalog został skasowany, a jeżeli wystąpiły jakieś komplikacje to false.

Funkcję możemy wykorzystać w ten sposób:

Przy używaniu kodu, należy zachować szczególną uwagę, gdyż skasowanych plików i katalogów praktycznie nie da się odzyskać.

Przeczytaj również

,