Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Sortowanie bąbelkowe, algorytm klasy O(N2)

Algorytm sortowania "bąbelkowego" jest jednym z najprostszych algorytmów służących do sortowania liczb, o złożoności czasowej O(N2) i pamięciowej O(1).

Jego nazwa wzięła się od "pęcherzyków powietrza", które ulatywały w górę tuby wypełnionej wodą. Jeżeli tablicę danych potraktujemy jak pojemnik z wodą, a zawarte w niej dane jako pęcherzyki powietrza, to najszybciej do góry będą lecieć najlżejsze czyli liczby o najmniejszej wartości.

Algorytm ten opiera się na zasadzie "maximum". To znaczy, że każda liczba jest mniejsza lub równa w stosunku do liczby maksymalnej. Kiedy będziemy porównywać kolejno liczby, to możemy wyznaczyć największą z nich. Następnie pozostałe dane możemy skrócić o znalezioną wcześniej cyfrę i po raz kolejny szukać największej liczby. Ten element będziemy powtarzać do momentu kiedy zostanie nam tylko jedna liczba. Dzięki czemu ciąg liczb będzie uporządkowany.

Kod będzie wykonywał n przejść, a w każdym przejściu n-1 porównań. Więc jego teoretyczna złożoność czasowa będzie wynosić O(n2).

Przykład działania

Załóżmy, że mamy ciąg wejściowy [4,2,5,1,7], a każdy kolejny wiersz znajdujący się na poniższej ilustracji symbolizuje wypchnięcie największego elementu na koniec:

Niebieski fragment, oznacza posortowane liczby

Niebieski fragment, oznacza posortowane liczby. Fot: Wikipedia.

Przykładowy program wykorzystujący algorytm sortowania bąbelkowego (napisany w języku Pascal):

program sortowanieBabelkowe;
USES crt;
VAR
  liczby:array[1..6] of integer;
  i,j,tmp:integer;
BEGIN
  clrscr;
  {wypełniamy tablice liczbami}
  writeln('Podaj 6 liczb, które chcesz posortować:');
  for i:= 1 to 6 do
    readln(liczby[i]); {zapisujemy liczby}
  
  {sortowanie}
  for i:=1 to 5 do 
     for j:=1 to 5 do
       if liczby[j] > liczby[j+1] then
          begin
          tmp := liczby[j];
          liczby[j] := liczby[j+1];
          liczby[j+1] := tmp;
          end;
   
   {wyświetlamy posortowane liczby}
   writeln('Posortowane liczby:');
   for i:=1 to 6 do
     writeln(liczby[i]);

   repeat until keypressed;
END.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

,

Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest