Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Algorytm Euklidesa, wyznaczanie NWD

Algorytm Euklidesa, służy do wyznaczania największego wspólnego dzielnika dowolnie wybranych dwóch liczb naturalnych. Został on stworzony w IV wieku p.n.e. przez Eudoksosa z Knidos.

Pozwala on na wyznaczenie NWD nie rozkładając liczb na czynniki pierwsze. Cały algorytm opiera się na poniższym założeniu:

algorytm-euklidesa

Zasada działania:

 1. Użytkownik musi wprowadzić dwie liczby naturalne, do zmiennych a oraz b;
 2. do zmiennej c przypisujemy resztę z dzielenia a przez b;
 3. zmienną a zastępujemy wartością zmiennej b, a do b przypisujemy wartość c;
 4. jeżeli b = 0 to NWD = a, jeżeli nie przejdź do punktu 2.

Przykładowy program wykorzystujący algorytm Euklidesa (napisany w języku Pascal):

program NWD;
USES crt;
VAR
  a,b,c:integer;
BEGIN
  clrscr;
  writeln('Podaj dwie liczby naturalne:');
  readln(a);
  repeat
     writeln('Druga liczba musi być różna od O:');
     readln(b);
  until b <> 0;

  {obliczamy NWD}

  repeat
     c := a mod b;
     a := b;
     b := c;
  until b = 0;
  
  {wyświetlamy wynik}
  writeln('NWD = ', a);
  repeat until keypressed;
end.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

,

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest