Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Najnowsze artykuły

HTML podstawy

Wstęp Strony internetowe piszemy w języku HTML lub XHTML. Z tego artykułu dowiemy się czym charakteryzują się oba języki oraz jak wygląda ich składnia. Poznamy również podstawowe znaczniki obu języków,…

Czytam dalej →

Tablice dwuwymiarowe

Tablice dwuwymiarowe to nieco bardziej rozbudowane tablice jednowymiarowe. Tworzy się je w następujący sposób: Ogólny kod: Zadeklarowana powyżej tablica dwuwymiarowa wizualnie będzie wyglądać tak: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7…

Czytam dalej →

Tablice jednowymiarowe

Do tej pory w poprzednich wpisach, operowaliśmy na zwyczajnych zmiennych które przechowywały jakieś dane. Zazwyczaj były to dane liczbowe, ciągi znaków lub wartości typu true oraz false. Ale co zrobić kiedy mamy napisać…

Czytam dalej →

Instrukcja wyboru (CASE-OF-ELSE)

Instrukcja wyboru CASE-OF-ELSE jest w Pascalu wykorzystywana do zapisywania rozgałęzienia obliczeń. Ogólna składnia instrukcji CASE wygląda następująco: Albo: Przykład zastosowania instrukcji wyboru CASE-OF-ELSE: oraz:

Czytam dalej →

Pętla iteracyjna (FOR-DOWNTO-DO)

Pętla iteracyjna FOR-DOWNTO-DO działa praktycznie identycznie jak pętla FOR-TO-DO, z tym wyjątkiem, że wartość zmiennej sterującej jest pomniejszana o 1, a nie powiększana. Ogólna składnia pętli FOR-DOWNTO-DO wygląda następująco: W najprostszym zastosowaniu pętla FOR-DOWNTO-DO, może wyświetlać…

Czytam dalej →

Pętla iteracyjna (FOR-TO-DO)

Pętla iteracyjna (pętla licznikowa) to rodzaj pętli w ramach, której następuje wykonanie określonej liczby iteracji. Do kontroli ilości wykonanych iteracji w pętli For stosuje się specjalną zmienną sterującą, kontrolną lub licznikową. Przejście…

Czytam dalej →

Pętla While-Do

Pętla While DO jest jedną z najczęściej stosowanych pętli przez programistów. Umożliwia ona bowiem, sprawdzenie warunku na samym początku w przeciwieństwie do instrukcji REPEAT UNTIL gdzie warunek sprawdzany jest na jej końcu. Ogólna składnia…

Czytam dalej →

Pętla Repeat-Until

Pętle są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Dzięki nim, można wykonać automatycznie kilka razy dany fragment kodu, w zależności od spełnionego warunku. W niniejszym artykule poznamy pętle REPEAT UNTIL (POWTARZAJ DOPÓKI)….

Czytam dalej →

Instrukcja warunkowa (IF-THEN-ELSE)

Instrukcja warunkowa IF (jeżeli), jest bardzo często wykorzystywana przez programistów. Dzięki temu elementowi języka Pascal, możemy na przykład dorobić zabezpieczenie w naszym poprzednim programie, które uniemożliwi dzielenie przez 0, a to tylko jedno z…

Czytam dalej →

Pin It on Pinterest