Informacje o nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych prosto na Twojej skrzynce e-mail!

Poznajemy operatory relacyjne (porównania) w C++

Oprócz operatorów arytmetycznych, które omówiłem w poprzednim artykule, C++ oferuje również operatory relacyjne (operatory porównania) dzięki, którym możemy porównywać zawartości dwóch zmiennych tekstowych czy liczbowych oraz wykonywać inne operacje na danych np. sprawdzanie czy dana liczba jest mniejsza lub większa od innej itd.. Do operatorów relacyjnych należą:

OperatorOpis
==równy
!=różny od
>większy od
<mniejszy od
>=większy lub równy
<=mniejszy lub równy

Operatory relacyjne używamy dokładnie tak samo jak operatorów arytmetycznych:

Powyższy przykładowy program powinien wyświetlić na ekranie dwa napisy: „Liczba 2 jest większa” oraz „Tekst 1 jest taki sam jak tekst 2”. Do sprawdzenia, która z liczb jest większa, a która mniejsza oraz czy teksty są takie same użyliśmy tak zwanych operatorów relacyjnych. W kodzie programu, została również użyta instrukcja warunkowa IF, która sprawdza warunek logiczny. Instrukcje warunkowe jak i inne elementy języka C++, zostaną omówione w następnych artykułach.

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
	int liczba1 = 4; //do liczba1 przypisz 4
	int liczba2 = 6; //do liczba2 przypisz 6
	string tekst1 = "abc"; //do tekst1 przypisz "abc"
	string tekst2 = "abc"; //do tekst2 przypisz "abc"
	
	if(liczba1 <= liczba2) {
		cout << "Liczba 2 jest większa"; //według podanego warunku - liczba1 <= liczba2 liczba 4 jest mniejsza od liczby 6 i zwracana jest wartość true, czyli wyświetla się napis "Liczba 2 jest większ"
	}
	
	if(tekst1 == tekst2) {
		cout << "Tekst 1 jest taki sam jak tekst 2"; //według podanego warunku - tekst1 == tekst2 teksty są równe i zwracana jest wartość true, czyli wyświetla się napis "Tekst 1 jest taki sam jak tekst 2"
	}
	
	return 0;
}

Zadania

  1. W ramach ćwiczeń, zmień wartości zmiennych w podanym kodzie programu oraz przetestuj różne operatory relacyjne zmieniając je w instrukcji IF. UWAGA: Przy krótkiej instrukcji IF gdy warunek logiczny będzie fałszywy np: 2 < 1 – to nie wyświetli się, żaden napis na ekranie ponieważ napis będzie się wyświetlał tylko w wypadku prawdziwego warunku podanego w instrukcji IF.

Spodobało się?

Jeśli tak, to zarejestruj się do newslettera aby otrzymywać informacje nowych artykułach oraz akcjach edukacyjnych. Gwarantuję 100% satysfakcji i żadnego spamowania!

, ,

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest